Lektorky

Petra Glabazňová

 

Angličtinu jsem vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Po studiu a tříleté praxi na ZŠ Kylešovice a Slezském
gymnáziu jsem další tři roky strávila ve Velké Británii, kde jsem pracovala jako učitelka na primary (děti 5-11 let) a secondary (děti 11-16 let) školách.
Po návratu jsem vyučovala na katedře angličtiny Slezské univerzity.

Po narození dcery jsem začala hledat metody pro přirozenou výuku těch nejmenších a přitom jsem se po několika letech, která uplynuly od dob mých studií, dostala zpět k Montessori přístupu k dětem. Protože mi prvky tohoto přístupu byly blízké, začala jsem je studovat stále hlouběji, objevovat jejich platnost u dětí a aplikovat je do výuky angličtiny. 

V roce 2012 jsem začala učit angličtinu na ZŠ Nový svět a spolupracuji s Pro rodinu, o.p.s. Mimo jiné jsem pomáhala tlumočit AMI Montessori kurzy, překládám Montessori texty a jsem absolventkou mezinárodního AMI kurzu pro asistenty raného dětství, tedy průvodce nejmenších dětí (0-3).

V posledních letech jsem absolvovala následující kurzy:

- Mezinárodní kurz Montessori pedagogiky: AMI Asistent raného dětství, mezinárodní diplom pro učitele dětí ve věku 0-3 roky

- Baby Signs program, Nuerasoft s.r.o., 2010, ukončeno certifikační zkouškou

- Go Kids! English program pro děti od 6 do 36 měsíců, Nuerasoft s.r.o., 2011,
ukončeno certifikační zkouškou

- Základní znalosti Montessori pedagogiky pro děti ve věku 3-6 let, akreditováno MŠMT ČR
pod č.j. 16404/2010-25-456, Pro rodinu, o.p.s., 2011 (48 hodin)

 - Série seminářů: Výchova a vzdělávání metodou Marie Montessori pro děti od 0-12 let, Dr. Eva Štarková, 2011- 2012

- Lektor práce s rodinou, akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-32767/12-24/806, Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s., 2013, ukončeno závěrečnou
zkouškou (145 hodin)

- English language in a Montessori classroom, Společnost Montessori, o.s., 2013 (13 hodin)

- Teorie typů (MBTI),  Mgr. Šárka Miková - Mea Gnosis, 2014 (18 hodin)

 

 

------------------------------------------------------------------

Lucie Zeisbergerová

Narodila jsem se v roce 1984 a pracuji jako učitelka v mateřské škole. Po maturitě na Slezském gymnáziu
v Opavě jsem absolvovala bakalářský obor Učitelství pro MŠ na OSU (2005-2008) a navazující magisterský obor Pedagogika předškolního věku na UHK (2009-2012), který jsem studovala již při zaměstnání.

K Montessoripedagogice jsem se dostala díky Kateřině Pavlíčkové začátkem roku 2014, kdy jsem učila jejího syna v MŠ. Od té doby objevuji nové cesty nejen v pracovním směru.

Ve stejné době jsem začala cvičit hatha jógu pod vedením Bohunky Kvarčákové a tyto prvky jsem postupně začala zařazovat i ve školce. Brzy jsem zjistila, že v dnešní uspěchané době má jóga své místo nejen u dospělých. Jóga
přirozenou, hravou formou rozvíjí pohybové dovednosti a fantazii dětí, učí je respektovat samy sebe i ostatní a v neposlední řadě nabízí dětem prostor ke zklidnění a relaxaci.

 

- vzdělávací kurz Respektovat a být Respektován, akreditováno MŠMT ČR 25. 10. 2006 pod č.j. 23 421/2006-25-473,  PhDr. Pavel Kopřiva, Mgr. Tatjana Kopřivová, 2014 (30 hodin)

- seminář Pohybové a hudební hrátky spojené s jógou pro děti a míčkováním, Společnost Montessori - Praha, Bc. Martina Štanclová, 2014 (8 hodin)

- Jógové hry pro předškoláky,  akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Hana Luhanová, 2015 (10 hodin)

- Jógové hry v mladším školním věku akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Hana Luhanová, 2015 (10 hodin)

Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy,akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT - 10649/2014-1-291, Marie Homolková, 2015 (5hodin)

Metodika cvičení dětské jógy,  akreditováno pod č. j. MŠMT 38151/2012-201-670, Bc. Hana Luhanová; Mgr. Olga Tajovská, 2015 (36 hodin)

Jógová dobrodružství, akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Bc. Iveta Hanušová, 2015 (16 hodin)

- Seminář Jóga pro děti, akreditované vzdělávací centrum Power Yoga Akademie s.r.o., Pavel Hájek, 2015 (11 hod)

Motivační jógové hry pro děti, akreditováno pod č. j. MŠMT 26811/2015-2-645, Bc. Iveta Hanušová, 2016 (18 hodin)