VALNÁ HROMADA

01.06.2016 11:09

 

Montessori Opava, spolek

Stratilova 1546/26, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22868763,

zve všechny členy

 

NA VALNOU HROMADU,

která se uskuteční

 

21.6.2016 v 17:30 hodin

v prostorách Montessori centra, Horní náměstí 48, Opava

 

Program:   

1. informace o činnosti spolku  za uplynulé období

2. rozhodnutí o způsobu rozdělení sponzorských darů od členů spolku, resp.rodičů žáků ZŠ Nový svět.

(Odůvodnění výboru spolku: Důvodem návrhu je skutečnost, že stávající forma rozdělování finančních prostředků ve prospěch Základní školy Nový svět prostřednictvím účtu spolku je s přibývajícím objemem financí časově a administrativně nevyhovující. Jako nevyhovující se zároveň jeví nepoměr mezi povinnostmi spolku a jeho odpovědností vůči pedagogům Základní školy Nový svět, na straně jedné, a požadavky spolku na chod školy, které byly a jsou doposud mimo jakoukoli pravomoc spolku, na straně druhé. Výbor tedy navrhuje, aby finance poskytnuté spolku rodiči žáků Základní školy Nový svět spravovala osoba s přímou vazbou na školu, tedy nikoliv spolek. Výbor dále navrhuje, aby po využití všech finančních prostředků na tzv. „školním účtu“ byl tento účet zrušen.)

3. různé

 

Výbor spolku Montessori Opava

 

Zpět